, , , vpazopoulos@gmail.com


2059
, 23 2014
11:35

http://www.capital.gr/News.asp?id=1997110

 

Μετ απ 5 χρνια συνεχμενης ανδου λογικ εναι να περιμνουμε μια επιβρδυνση της πορεας, αν χι υποχρηση των βασικν χρηματιστηριακν δεικτν. Τα συσσωρευμνα κρδη εναι πολλ και ο πειρασμς να ρευστοποιηθον μεγλος.

Μια καλ στρατηγικ για ποιον φοβται (πως εγ) πως φτος εναι πολ πιθαν  να βισουμε μια μεγλης μικρς κτασης πτση, εναι να κατχει μετοχς που βρσκονται κοντ στην αξα που αντιπροσωπεει ο ισολογισμς τους. Αυτς που χουν μια δκαιη αποτμηση, βαρετς μετοχς, χωρς πολλς συγκινσεις.

Με αυτν τον τρπο ο επενδυτς ελαχιστοποιε το ρσκο, εν αντθετα θα επωφεληθε απ την νοδο σε περπτωση που χει εκτιμσει λθος ως προς την πιθαντητα γενικς  υποχρησης των τιμν. Επιπλον πλεονκτημα αυτς της στρατηγικς εναι το μρισμα, γιατ συνθως σε αυτς τις εταιρες εναι γενναιδωρο και εξασφαλισμνο. 

Αντθετα, να αποφεγει μετοχς που εναι υπερτιμημνες σε σχση με τα οικονομικ δεδομνα τους. Πολλς φορς η υπερτμηση εναι απολτως δικαιολογημνη, γιατ εμπεριχουν την προσδοκα της ανπτυξης.

Για την ακρβεια, ταν περιμνουμε ανοδικ ρλι, εναι προτιμτερο να κατχουμε ττοιου εδους μετοχς. μως χουν το μειονκτημα πως συνθως διολισθανουν πολ περισστερο απ σο οι υπλοιπες, ταν η τση εναι πτωτικ. 

Βοθεια απ τον ειδικ

Πως αξιολογομε την ποιτητα μια εταιρας;
Τα κρδη, τα περιθρια και οι ταμειακς ρος αυξνονται;
Η τιμ της αυξνεται ανλογα με τα κρδη αν μετοχ;
Η απδοσης ιδων κεφαλαων αυξνεται σε σχση με τα χρη;
Ο ισολογισμς δικαιολογε βισιμη μερισματικ απδοση;

 

Πως νας αρχριος θα ξεχωρσει τις σωστς μετοχς, ανμεσα στις χιλιδες που διαπραγματεονται ;
Δεν εναι εκολο, αλλ μια ιδα απ πο να ξεκινσετε μπορομε να σας δσουμε. 

Ο Warren Buffett θεωρεται ο μεγαλτερος επενδυτς της σγχρονης εποχς. Δεν εναι παρξενο που πολλο μελετνε τις κινσεις του. Οτε που τον παρακολουθον για να μθουν πτε πρκειται να κνει μια μεγλη εξαγορ απλς να διαφοροποισει το χαρτοφυλκιο του.

Ας ρξουμε μια ματι στις επιχειρσεις που κατχει για πρα πολλ χρνια και αρνεται να αποχωριστε η Berkshire Hathaway, η επενδυτικ εταιρα που διευθνει:

Wells Fargo (WFC)

Στην τρπεζα Wells Fargo χει την μεγαλτερη θση της η Berkshire Hathaway. Η συνολικ αξα της συμμετοχς της ανρχεται στα 20 δισεκατομμρια δολρια.

Απ το 1995 ρχιζαν να αγορζουν μετοχς της, πολ πριν απ την Wells Fargo αρχσει να επεκτενεται και  ξεκινσει τις συγχωνεσεις, που την χουν κνει την μεγαλτερη τρπεζα των ΗΠΑ. Αξιοσημεωτο εναι πως πρκειται για την μοναδικ απ τις μεγλες τρπεζες που εχε την διορατικτητα να ωφεληθε απ την κρση του 2008.

Η Berkshire Hathaway κατχει το 8,3% των μετοχν της και ββαια εναι ο μεγαλτερος μτοχος.

Coca-Cola (KO)

Ο Buffett πστεψε στην μετοχ της Coca-Cola και ξεκνησε να αγορζει μετοχς της απ το 1988. Αντθετα οι περισστεροι αναλυτς θεωροσαν σγουρο πως λλες ανταγωνστριες εταιρεες θα αποσποσαν το μερδιο αγορς της. Η συνχεια εναι γνωστ. Η Coca Cola εναι πλον να παγκσμιο μεγαθριο και ο Buffett σημεωσε ναν απ τους μεγαλτερους επενδυτικος θριμβους του.

Σμερα εναι ο μεγαλτερος κτοχος μετοχν της εταιρας με ποσοστ 9%

American Express (AXP)

Η αγορ μετοχν της American Express χρονολογεται απ το 1960. Ο Buffett αποφσισε να αγορσει μετοχς της εταιρεας μετ απ μια μεγλη υποχρηση της τιμς της λγω επισφαλν δανεων. Αιτα ταν η παρατρηση του τι οι νθρωποι ρχισαν να χρησιμοποιον τις πιστωτικς κρτες στις καθημερινς τους συναλλαγς. Πρβλεψε τη δυναμικ αυτς της καταναλωτικς συνθειας και τη δυναττητα της εταιρεας να εξελιχθε.

Η Berkshire Hathaway κατχει σμερα το 14% της American Express, εναι δηλαδ ο μεγαλτερος μτοχος.

M&T Bank (MTB)

Η M & T Bank ιδρθηκε το 1856 και χει την δρα της στην Να Υρκη. Δεν εναι απ τα λαμπερ ονματα του τραπεζικο κλδου, αλλ μνο χαμνος δεν βγκε ο Buffett που κατχει μετοχς της απ το ξεκνημα σχεδν της σταδιοδρομας του.

Στην Berkshire Hathaway ανκει το 4,1% των μετοχν της τρπεζας.

Procter & Gamble (PG)

Το 1989 η Berkshire Hathaway επνδυσε στην Gillette. Δκα χρνια αργτερα,  ταν η P & G ανακονωσε την εξαγορ της Gillette, ο Buffett χαρακτρισε ως ιδανικ την συγχνευση και αποφσισε να αυξσει την συμμετοχ του. Κποια στιγμ βρθηκε να κατχει 96 εκατομμρια μετοχς, αλλ σμερα χει περπου τις μισς. Εναι απ τις εταιρες που ταιριζουν στην φιλοσοφα του.

Η Berkshire Hathaway εναι η τταρτη μεγαλτερη μτοχος της, με ποσοστ 2%

Συμπρασμα

Αν θες να επενδσεις μακροχρνια σε μια μεγλη και σοβαρ εταιρα, δεν γνεται να μην ξεκινσεις την μελτη σου απ τις επιλογς του κορυφαου.


Δεν γνεται να εμπιστεεσαι περισστερο τις «πληροφορες» του φλου του μπατζανκη, του περιπτερ της γειτονις σου.
 

μλλον γνεται να το κνεις. Αυτ που δεν γνεται, εναι να κερδσεις χρματα με αυτν την τακτικ. Μνο στην αρχ, και μνο αν εσαι τυχερς, θα χεις προσωριν κρδη.

Πρπει πντα να χουμε υπψη μας πως η ενασχληση με το χρηματιστριο εναι μαραθνιος. Δεν εναι αγνισμα ταχτητας 100 μτρων.  

Σε καμα περπτωση δεν υποστηρζω να ακολουθσει κποιος πιστ τις επιλογς του Buffett. Εναι χαζ μως να τις προσπερσει αδιφορα να μην σβεται την ποψη του.

 

 

- Για ποιον ενδιαφρεται να μελετσει περισστερες λεπτομρειες, σε 3 απ τις παραπνω εταιρες χουμε αναφερθε σε προηγομενα ρθρα. Μπορετε να τα βρετε εδ :

Wells Fargo  http://www.capital.gr/news.asp?id=1885505

Coca-Cola http://www.capital.gr/News.asp?id=1784836

Procter & Gamble http://www.capital.gr/News.asp?id=1952026

 

 

:
DOW USD


 
1452
1
 
, 16 2014
10:30

http://www.capital.gr/News.asp?id=1993368

 

Εν οι περισστεροι επενδυτς πολτιμων μετλλων χουν επικεντρωθε στο χρυσ και το ασμι, οι πραγματικς ευκαιρες βρσκονται στην αγορ μετλλων σπανων γαιν.

Με τον ρο σπνιες γαες αποκαλομε μια σειρ απ 17 μταλλα εξαιρετικς σπανιτητας, πως προμθειο, νεοδμιο, λανθνιο και δημτριο. Η σπουδαιτητα τους γκειται στο γεγονς τι αποτελον απαρατητο συστατικ για τη κατασκευ των περισσοτρων προντων υψηλς τεχνολογας σε μια σειρ κλδων, πως η αυτοκινητοβιομηχανα, η πολεμικ βιομηχανα, η πληροφορικ και οι τηλεπικοινωνες.

Η παγκσμια αγορ σπνιων γαιν

Η παγκσμια ζτηση αναμνεται να ανβει σημαντικ ως το 2016. Μνο η ζτηση απ την πλευρ της Κνας προβλπεται να καταγρψει ετσια αξηση  περπου 8%. Οι αυξημνες κινεζικς ανγκες προκπτουν απ τον εν εξελξει ευρτατο εκσυγχρονισμ των κινεζικν ενπλων δυνμεων, ο οποος σταδιακ αναμνεται να απορροφσει λο και μεγαλτερο μρος της κινεζικς παραγωγς.

Το αξιοσημεωτο εναι πως η Κνα ελγχει το 95% περπου της παγκσμιας παραγωγς  σπνιων γαιν. Εκμεταλλευμενη το χαμηλ εργατικ κστος και τους χαλαρος περιβαλλοντικος περιορισμος, χει μεγλο πλεονκτημα στην εξρυξη τους.

Η κυβρνηση Ομπμα μλις τα τελευταα 2 χρνια συνειδητοποησε τη σημασα τους, πιζοντας τον Παγκσμιο Οργανισμ Εμπορου να αναγκσει την Κνα να σταματσει την επιβολ περιορισμν στις εξαγωγς σπνιων γαιν. Απ το 2012 εκκρεμε προσφυγ των ΗΠΑ στον ΠΟΕ εναντον της Κνας.

Τα μταλλα αυτ αποτελον βασικς πρτες λες για την παραγωγ προντων υψηλς τεχνολογας με προδιαγεγραμμνη αξηση στην ζτηση τους. 
Για παρδειγμα, τα smartphones αναμνεται να αυξηθον περπου 20% ως το 2016, εν η ζτηση για προντα νανοτεχνολογας αναμνεται να υπερδιπλασιαστε μχρι  το 2015.

Πλεμος συμφερντων σε παγκσμιο εππεδο

Το Σεπτμβριο του 2010 μετ απ να επεισδιο με την Ιαπωνα στις βραχονησδες Σενκκου/Ντιαογιο, η Κνα επβαλε εμπργκο στην πληση σπνιων γαιν στην Ιαπωνα προκαλντας σοβαρ προβλματα στην βιομηχανα της. Το γεγονς αυτ θορβησε τις ΗΠΑ με αποτλεσμα αμφτερες να αποδοθον σε μια προσπθεια σχηματισμο στρατηγικν αποθεμτων σπνιων γαιν.

Αντιδρντας η κινεζικ κυβρνηση, προσπαθε να θσει εκ νου υπ τον λεγχο της την παγκσμια αγορ σπνιων γαιν και να εξαλεψει την υπερπροσφορ που κρατ τις τιμς τους χαμηλ. Για αυτν τον λγο, η κινεζικ κρατικ εταιρεα Inner Mongolia Baotou προχρησε πριν λγο καιρ στην εξαγορ εννα μικρτερων  κινεζικν εταιρειν παραγωγς σπνιων γαιν.

Η επιβολ ποσοστσεων απ το 2010 στις κινεζικς εξαγωγς σπνιων γαιν σε συνδυασμ με να διστημα 5-7 ετν που απαιτεται για την ανπτυξη και εμπορικ εκμετλλευση νων κοιτασμτων, αναμνεται να δσουν σημαντικ θηση στις τιμς των σπνιων γαιν.

Απ την επενδυτικ σκοπι

Ο μνος παραγωγς σπνιων γαιν που διαπραγματεεται σε δυτικ χρηματιστριο, εναι η Molycorp Minerals (στην φωτογραφα βλπουμε το ορυχεο της στην Καλιφρνια). Η εταιρα χει εμπειρα ξι δεκαετιν στο χρο της εξρυξης και του διαχωρισμο των σπνιων γαιν. Αν και το μοναδικ της ορυχεο βρσκεται στο Mountain Pass της Καλιφρνια, η εταιρεα δραστηριοποιεται παραγωγικ και εμπορικ σε αρκετς χρες παγκοσμως,   μεταξ των οποων και η Κνα.

 


Με την δραστηριοποηση της  στη κινεζικ επικρτεια η εταιρεα επιδικει να βελτισει τις ικαντητες διαχωρισμο των σπνιων μεταλλευμτων,  εκμεταλλευμενη την ασγκριτη κινεζικ τεχνογνωσα επ του θματος και να μεισει τσι το λειτουργικ της κστος.

Η Molycorp Minerals (MCP) δεν εναι σε ανθηρ οικονομικ κατσταση, κτι που αποτυπνεται απ την πτση στην τιμ της μετοχς της. Παρουσιζει πτση πωλσεων τα τελευταα τρμηνα.

Τα τελευταα να για την εταιρα μως εναι ενθαρρυντικ. Οι επενδσεις της δεχνουν να αποδδουν. Η αξηση της παραγωγς ρχεται τη σωστ στιγμ, καθς η ζτηση για τα μταλλα σπανων γαιν, πως νεοδμιο και πρασεοδμιο,  αναμνεται να αυξηθον.

Σημαντικ εναι επσης πως η να μονδα χλωριοχων αλκαλων θα βοηθσει την εταιρεα να μεισει το κστος παραγωγς και να βελτισει το μικτ κρδος.

Η σημαντικτερη ββαια παρμετρος εναι η τιμ των μετλλων. Μετ απ καιρ δεχνουν να χουν σταθεροποιηθε. Αν πραγματικ χουν δει τα χαμηλ τους, πως ελπζει ο CEO της εταιρας, οι προοπτικς θα εναι ιδιατερα ευοωνες.

Συμπρασμα

Οι μεσοπρθεσμες προοπτικς της εταιρεας παρ τα  πρσκαιρα προβλματα που αντιμετωπζει -κυρως λγω της διρθωσης των τιμν των σπνιων γαιν- εναι καλς. Οι μεγλες επενδσεις που πραγματοποιε, σε συνδυασμ με την ολιγοπωλιακ φση της παγκσμιας αγορς των σπνιων γαιν και την ηγετικ της θση σε αυτ, αναμνεται να επηρεσουν καταλυτικ στο μλλον.

Γεωπολιτικ τουλχιστον, εναι σχεδν ββαιο τι χουν αποκτσει μια ιδιατερη αξα που δσκολα θα χσουν στο μλλον. Σημαντικ δεδομνο που δεν πρπει να αγνοσουμε, εναι πως οι εταιρες που αγορζανε αυτ τα σπνια στοιχεα χουν εξαντλσει τα αποθματα τους, με συνπεια το 2013 να χουν γνει σημαντικς παραγγελες, για πρτη φορ μετ απ πολ καιρ.  

Η Molycorp Minerals (MCP) αποτελε την επενδυτικ επιλογ για ποιον πιστεει στην νοδο των τιμν των σπνιων γαιν και θλει να επωφεληθε απ αυτ. Ο κνδυνος απ την υπερβολικ αισιοδοξα που εκτξευσε τις τιμς της πρτης λης σε αστρονομικ ψη, χει αντικατασταθε απ την υπερβολικ απογοτευση.

Η μετοχ φαντζει σαν ενδιαφρουσα περπτωση για παρακολοθηση, για ποιον αρσκεται να ψχνει φτηνς αποτιμσεις. Τα οικονομικ δεδομνα της εταιρας πντως δεν αναμνεται να βελτιωθον ιδιατερα, πριν περσει το 2014.

 

* Η ανλυση της παραπνω μετοχς δνεται σαν ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ για τις επενδυτικς επιλογς που υπρχουν στο αμερικνικο χρηματιστριο. Η επιλογ της σωστς εταιρας εναι μνο η μισ προπθεση για την επιτυχα. Η λλη μισ εναι η χρονικ περοδος που θα πρπει να τοποθετηθομε.

 

Το σημεριν ρθρο βασστηκε στην ανλυση του συνεργτη, κ. Γιννη Μουμτσκη, ειδικευμνο σε θματα πολτιμων μετλλων και αμυντικς βιομηχανας.


vpazopoulos@gmail.com

 

:
DOW USD
       e-mail
1395
, 9 2014
11:57

www.capital.gr/News.asp?id=1989080

Το πρτο τρμηνο του 2014, το χρηματιστριο συνχισε την αναιμικ ανοδικ πορεα του, αλλ χι χωρς ανησυχες. Οι διακυμνσεις των τιμν των μετοχν, ειδικ στους μνες Ιανουριο – Φεβρουριο, μας υπενθυμζουν τους κινδνους  σε μια αγορ που δεχνει σημδια κπωσης, μετ απ 5 χρνια συνεχμενης ανοδικς τσης.
 

Εναι λοιπν καιρς να ενισχσουμε την μυνα μας. ταν υποψιαζμαστε πως η αγορ θα υποχωρσει, μα εναι η λση : περιορζουμε τον κνδυνο.
 

Η στρατηγικ του εισοδματος απ μερσματα

Η συνεχς επιδωξη των μεγλων αποδσεων, ανεξαρττως ρσκου, δεν εναι μια βισιμη επενδυτικ τακτικ. Ακμα και οι επιθετικο traders που αρσκονται σε συνθκες υψηλς μεταβληττητας, χουν να κερδσουν επενδοντας σε σταθερ μερσματα.

Οι μετοχς μερσματος χουν πραγματοποισει εξαιρετικ καλ πορεα κατ τη διρκεια των τελευταων ετν. Ο λγος εναι πως στον απηχο της χρηματοπιστωτικς κρσης, οι επενδυτς αναζητοσαν ασφαλ και αξιπιστο τρπο για να τοποθετσουν τις οικονομες τους.

Αντθετα, για την ρα αποφεγουμε μετοχς που εναι υπερτιμημνες σε σχση με τα οικονομικ δεδομνα τους. Πολλς φορς η υπερτμηση εναι απολτως δικαιολογημνη, γιατ εμπεριχει την προσδοκα της ανπτυξης. Για την ακρβεια,  ενδεκνυνται να κατχουμε ττοιες μετοχς σε μια ανοδικ φση της αγορς.

μως το μειονκτημα εναι πως συνθως οι μετοχς αυτς διολισθανουν πολ περισστερο απ σο οι υπλοιπες, ταν η τση γνεται πτωτικ. 

Το οικονομικ περιβλλον

Κατ τη διρκεια της δεκαετας του 1990 οι υψηλο ρυθμο ανπτυξης δημιοργησαν τις συνθκες που ευνοοσαν την ανατμηση των τιμν. Τρα μως τα πργματα χουν αλλξει.


Το παραπνω διγραμμα δεχνει πς η επνδυση στον S&P 500 εχε απδοση μλις 11,46% πνω απ τον πληθωρισμ, αν αγνοσουμε τα μερσματα. Συμπεριλαμβανομνων των μερισμτων, το ποσοστ θα ταν 55,23% πνω απ τον πληθωρισμ.

Με λλα λγια, η συντριπτικ πλειοψηφα των αποδσεων ρθε απ μερσματα, χι απ την αξηση των τιμν των μετοχν.

 

Που οφελεται η αλλαγ

Μετ την πτση του τεχος του Βερολνου το 1989, η Αμερικ γινε η  αδιαμφισβτητη κυραρχη δναμη. Φυσικ αυτ αποτυπθηκε στις μετοχς,  οδηγντας σε νοδο την Wall Street.

Η κατρρευση της Σοβιετικς νωσης σμαινε την απαρχ μιας νας αποχς στους  οικονομικος συσχετισμος. Χρες ακμα και μη φιλικ προσκεμενες στις ΗΠΑ, δεν εχαν λλη επιλογ απ το να συνεργαστον.

 

Απ το 2000 και μετ, η δναμη μετατοπστηκε. Ο κσμος δεν εξαρτιταν τσο πια  απ την Αμερικ. Η Ρωσα χει ανακμψει οικονομικ, εν εχαν δη γιγαντωθε τσο η Κνα, η Ινδα και λλα κρτη. Φορες, εταιρες, κρτη, ανταγωνζονται για επιρρο και δναμη στον διο περιορισμνο αριθμ αγορν.

Για παρδειγμα, μετ τα πακτα βοθειας της Κνας στην Αφρικ, περιορστηκαν οι  συμβσεις για τις αμερικανικς επιχειρσεις.

 

Παρλα αυτ σημαντικς αριθμς μεγλων αμερικνικων επιχειρσεις χουν να μεγλο πλεονκτημα : την διεσδυση τους στις αναπτυγμνες αγορς.

Η να μεσαα τξη που δημιουργεται στην Ασα εναι πολ μεγλη σε πληθυσμ και η αγοραστικ της δναμη τερστια. Σγουρα ο ανταγωνισμς απ τις ντπιες επιχειρσεις εναι μεγλος. μως χουν τα οικονομικ μσα και την τεχνογνωσα να χρησιμοποισουν σγχρονες μεθδους μρκετινγκ προς το συμφρον τους.

 

Η λση

Το σγχρονο οικονομικ περιβλλον εναι χαμηλς ανπτυξης. Συνεπς επιλγουμε εταιρεες που μπορον να ευδοκιμσουν σε αυτς τις συνθκες. Με αυτν τον τρπο ελαχιστοποιομε το ρσκο, εν αντθετα επωφελομαστε απ την νοδο.

Μεγλο πλεονκτημα εναι το μρισμα, γιατ δημιουργε εισδημα ακμη και αν οι τιμς των μετοχν παραμνουν σταθερς.

Που θα βρομε αξιπιστες εταιρες με σγουρο μρισμα ;
Στο αμερικνικο χρηματιστριο ββαια!

Σμερα υπρχουν πνω απ 100 εταιρες που ΑΥΞΑΝΟΥΝ συνεχς το μρισμα τους για 25 και παραπνω χρνια. Πνω απ 100.

Για κποιον που εναι ακμα πιο συντηρητικς, υπρχουν εταιρες που δνουν συνεχς μρισμα για πνω απ να αινα. Οτε οι παγκσμιοι πλεμοι, οτε το κραχ του 1929, οτε οποιαδποτε λλη σχημη συγκυρα στθηκε ικαν να τους  εμποδσει.

σο καλτερα πλα χεις, τσο καλτερο θα εναι το αποτλεσμα. Αν ο αντπαλος χει σφεντνα και εμες τανκς, εναι αναπφευκτο να τον νικσουμε. σο ξυπνος δυνατς και να εναι κποιος που δραστηριοποιεται στο ελληνικ χρηματιστριο,  εμες που επενδουμε στο αμερικνικο χουμε το πλεονκτημα.
 
Για παρδειγμα, στην χρηματιστηριακ που συνεργζομαι, πριν λγες ημρες εφαρμσαμε μια μοντρνα στρατηγικ, με οποα αν ο S&P χσει 10% το επμενο 2μηνο, εμες θα χσουμε μνο 3% απ τις μετοχς που χουμε αγορσει !
Που αλλο υπρχουν αυτς οι δυναττητες ;

Πως μπορετε να επενδσετε

Πλον και στην Ελλδα κποιες χρηματιστηριακς δνουν την δυναττητα επνδυσης στο αμερικνικο χρηματιστριο. Ακμα και με λγα χρματα μπορε να ξεκινσει κποιος.

Πιθαν να χει καλ τμμα ξνων αγορν η χρηματιστηριακ που συνεργζεστε δη. Παρλα αυτ, δεν εναι κακ ιδα να μιλσετε και με λλες για να συγκρνετε.

Συμβουλευτικ, δυο πργματα θα πρπει να αναζητσετε πρτα:

α) Να χει ανθρπους πνω απ την αγορ, μχρι αργ το βρδυ που κλενει η συνεδραση στην Αμερικ.

Ακμα και να κνει κποιος trading απ τον υπολογιστ του, κποια στιγμ θα θλει να πληροφορηθε τις τιμς και θα εναι μακρι απ υπολογιστ θα του κοπε το ρεμα χωρς να χει προλβει να βλει stop loss κτλ

β) Να ζητς την γνμη τους και να παρνεις υπεθυνες απαντσεις.

Σημαντικ εναι, ειδικ στα πρτα βματα, να χετε την βοθεια ενς μπειρου. Αλλις εναι σαν να πηγανετε σε ξνη χρα χωρς ξεναγ, χωρς να γνωρζετε  την γλσσα.


 

:
DOW USD
       e-mail
12479
, 2 2014
13:40

http://www.capital.gr/News.asp?id=1985104

 

O Warren Buffett δεν εναι μνο νας επιτυχημνος επενδυτς. Εναι επσης νας χαρισματικς νθρωπος, νας σοφς που συνηθζει να μοιρζεται τις σκψεις του. Οι συμβουλς του εναι πντα σε απλ γλσσα, για να μπορε να τις αντιληφθε ακμα και νας αδας. 

Δεν εναι αναγκαο να ακολουθε κποιος την φιλοσοφα του Baffett. Οι επενδσεις εναι σε μεγλο βαθμ υποκειμενικ θμα. μως εναι ανητο να προσπερνς αδιφορ να μην σβεσαι την ποψη του.

 


 

Στο σημεριν ρθρο στεκμαστε ταπειν στην κρη και παραθτουμε κποιες απ τις συμβουλς που σταχυολογσαμε :

- Μην εξαρτσαι απ να εισδημα. Κνε επενδσεις για να δημιουργσεις μια δετερη πηγ.

- Αν αγορσεις πργματα που δεν χρειζεσαι, σντομα θα πουλσεις πργματα που χρειζεσαι.

- Μην αποταμιεεις τι χει μενει μετ τις δαπνες, αλλ ξδεψε τι χει απομενει μετ την αποταμευση

- Ποτ μην δοκιμζεις το βθος ενς ποταμο και με τα δο πδια. Ποτ μην βζεις λα τα αυγ σε να καλθι

- Η τιμιτητα εναι να πολ ακριβ δρο. Μην το περιμνεις απ φτηνος ανθρπους

- Εναι πολ καλτερο να αγορσετε μα υπροχη εταιρεα σε μια δκαιη τιμ απ  μια δκαιη εταιρεα σε μια υπροχη τιμ

- Κποιος κθεται στη σκι σμερα, επειδ κποιος λλος φτεψε να δντρο εδ και πολ καιρ

- Δεν χρειζεται να εσαι πυρηνικς επιστμονας. Η επνδυση δεν εναι το παιχνδι που ο πολ ξυπνος κερδζει τον λιγτερο ξυπνο.

- Για να επενδσεις με επιτυχα, δεν χρειζεται να γνωρζεις απ beta, αποτελεσματικς αγορς, σγχρονη θεωρα χαρτοφυλακου αποτμηση δικαιωμτων προαρεσης. Αυτ, ββαια, δεν εναι η επικρατοσα ποψη στις οικονομικς σχολς. Κατ την ποψ μου, ποιος μελετει τις επενδσει χρειζεται μνο δο κκλους  μαθημτων να μθει καλ : Πς να αξιολογε μια επιχερηση και πς να σκφτεται σχετικ με τις τιμς της αγορς.

- Δεν χει σημασα πσο μεγλο ταλντο χεις πσο πολ προσπαθες. Ορισμνα  πργματα απλ χρειζονται τον χρνο τους. Δεν μπορες να γεννσεις να μωρ σε να μνα με το να πρεις εννα γκυες γυνακες.

- Μια contrarian προσγγιση εναι εξσου ανητη ως στρατηγικ, σο και να ακολουθομε συνχεια αυτ που κνει το πλθος. Αυτ που χρειζεται εναι η δικι μας σκψη, χι να παρακολουθομε τους λλους. Δυστυχς, οι περισστεροι θα προτιμοσαν να πεθνουν παρ να σκεφτον. Πολλο το κνουν.

- χω υποσχεθε στους μετχους, τους οργανισμος αξιολγησης και στον εαυτ μου, υπ την διεθυνση μου η Berkshire να χει πντα επαρκ διαθσιμα. Δεν θα λλαζα τον πνο μου, ακμη και μια νχτα, για την πιθαντητα επιπλον κερδν.

- Το καλτερο πργμα που μπορε να μας συμβε, εναι ταν μια σπουδαα εταιρεα μπανει προσωριν σε μπελδες. Θλουμε να τους αγορσουμε την περοδο που βρσκονται στο κρεβτι του χειρουργεου.

- Τποτα δεν καταπρανει τον ορθολογισμ, σο τα πολλ χρματα που χουν αποκτηθε αβαστα. Μετ απ αυτ την μεθυστικ εμπειρα, συνθως λογικο νθρωποι παρασρονται σε απερσκεπτες ενργειες.

- Εν δεν εστε πρθυμοι να αγορσετε μια μετοχ για τα επμενα δκα χρνια, μην σκεφτετε να την αποκτσετε οτε για δκα λεπτ.

- Προσπαθ να αγορσω μετοχς σε επιχειρσεις τσο θαυμσιες που ακμα και νας ηλθιος μπορε να τις διοικσει. Αργ γργορα, κποιος θα βρεθε.

- Προσπθησε να εσαι φοβισμνος ταν οι λλοι εναι πληστοι και πληστος μνο ταν οι λλοι φοβονται.

- Ο Isaac Newton ταν μα μεγαλοφυα. Αλλ το ταλντο του δεν επεκτθηκε στις επενδσεις: χασε μια περιουσα στην φοσκα της Ντιας Θλασσας.
πως επε ο διος αργτερα  "Μπορ να υπολογσω την κνηση των στρων, αλλ χι τη τρλα των ανθρπων».

- Ο Ben Graham μου δδαξε τι «τιμ εναι αυτ που πληρνεις. Αξα εναι αυτ που παρνεις».

- Ο χρνος εναι ο φλος μιας υπροχης επιχερησης και ο εχθρς της μετριτητας

- Η Wall Street εναι το μνο μρος που οι νθρωποι οδηγον Rolls-Royce για να προυν συμβουλς απ εκενους που παρνουν το μετρ

- Αν λο το παιχνδι εχε να κνει με το τι γινε στο παρελθν, ττε οι πιο πλοσιοι νθρωποι θα ταν βιβλιοθηκριοι.

- Ο πιο χαζς λγος να αγορσεις μια μετοχ εναι επειδ ανεβανει.

- Το ρσκο προρχεται απ το να μην ξρεις τι κνεις

- Καννας Νο 1: ποτ μην χσεις χρματα.
Καννα Νο. 2: μην ξεχνς τον καννα Νο 1

Οι πιο πρσφατες προσωπικς εκτιμσεις του  

- Κρατστε τα πργματα απλ και να μην αλλζετε τα ρια. ποιος σας υποσχεθε γργορα κρδη, απαντσετε με να γργορο «χι».

- Περπου 89% αυτν των χρημτων που επενδσαμε ταν στις Ηνωμνες Πολιτεες. Παρλο που επενδουμε και στο εξωτερικ, οι μεγαλτερες ευκαιρες βρσκονται στην Αμερικ.

- Ποις επωφελθηκε ποτ κατ τη διρκεια των τελευταων 237 χρνων ποντροντας κατ της Αμερικς; Ο δυναμισμς εναι ενσωματωμνος στην οικονομα και θα συνεχσει να κνει τα μαγικ του. Οι καλτερες ημρες της Αμερικς βρσκονται μπροστ μας.

- μαθα πολλ απ το βιβλο The Intelligent Investor, το οποο αγρασα το 1949. Η ζω μου λλαξε με αυτν την αγορ. Απ λες τις επενδσεις που χω κνει ποτ, αυτ ταν η καλτερη

 

*Ο κ. Βασλης Παζπουλος εναι οικονομολγος, αναλυτς χρηματιστηριακν αξιν


vpazopoulos@gmail.com

 

:
DOW USD
       e-mail
1018
, 27 2014
09:08

http://www.capital.gr/News.asp?id=1981705

Συχν μου ζητον μσω e-mail σε προσωπικ εππεδο, να τους προτενω μα μεγλη  εταιρα, για να αγορσουν μετοχς της και να την κρατσουν ξεχνντας την για χρνια. Το σκεπτικ δεν με βρσκει σμφωνο. Πρπει να παρακολουθομε συχν, αν χι καθημεριν την αγορ, και να αναθεωρομε τις αποφσεις μας ποτε το επιβλλουν οι συνθκες.

Η εποχ που αγορζαμε μια μετοχ και την κλειδναμε στο σεντοκι, χει οριστικ παρλθει. Οι εξελξεις τρχουν πιο γργορα απ ποτ και αν δεν τις παρακολουθομε, κινδυνεουμε να βρεθομε προ δυσρεστων εκπλξεων.

Παρλα αυτ, για αυτος που επιμνουν, θεωρ πως μια καλ επιλογ που προσφρεται για παρακολοθηση, εναι η Kinder Morgan. χει καλ κρδη και σταθερ μερισματικ απδοση, χει αποδεξει πως σβεται τους μετχους της και κατχει δεσπζουσα θση στη βιομηχανα της ενργειας.  

Η εταιρα

να σημαντικ τμμα του κλδου των εταιριν ενργειας, εναι η μεταφορ πετρελαου και φυσικο αερου μσω αγωγν. Ιδικτητοι αγωγο χρησιμοποιονται για τη μεταφορ και την αποθκευση των προντων πετρελαου, φυσικο αερου κλπ. Οι επιχειρσεις που δραστηριοποιονται στη μεταφορ (μσω αγωγν, σιδηροδρμων φορτηγν), την αποθκευση και τη χονδρικ εμπορα αργο και προντων διλισης πετρελαου, ονομζονται midstream.


Απ επενδυτικς πλευρς, ο κλδος του πετρελαου και του φυσικο αερου εναι παραδοσιακ απ τους πιο ευμετβλητους. μως ορισμνες midstream επιχειρσεις,  εξαιρονται απ τον καννα. Αυτ συμβανει επειδ χρενουν για την αξιοποηση των αγωγν τους, χωρς να επηρεζονται ιδιατερα απ τις διακυμνσεις στις τιμς των ενεργειακν προντων που μεταφρουν.

Το σχετικ καινοργιο στοιχεο που δωσε θηση σε αυτς τις επιχειρσεις, εναι η εκμετλλευση του σχιστολιθικο φυσικο αερου στις Ηνωμνες Πολιτεες. Χρις στην εξλιξη της τεχνολογας που ευνοε την αξιοποηση του, αυξθηκε η χρησιμοποηση των αγωγν και γενικ η μεταφορ φυσικο αερου.

Ο λγος που οι αγωγο εναι τσο σημαντικο, εναι το γεγονς τι η γεωγραφικ θση του σχιστλιθου εναι στη μση της χρας, εν η πλειοψηφα των διυλιστηρων της χρας βρσκονται στις ακτς. Για την ρα, λγω της περιορισμνης υποδομς αγωγν, η μεταφορ στα διυλιστρια γνεται μσω φορτηγν σιδηροδρομικς. Φυσικ αυτ δεν εναι οτε ασφαλς, οτε οικονομικ, σο οι αγωγο.

Μερισματικ απδοση και επενδσεις

Η Kinder Morgan πληρνει με συνπεια να αριστοκρατικ μρισμα. Η μερισματικ απδοση εναι 5% - 7%, αναλγως ποια εταιρα του ομλου επιλγει κποιος. Σημαντικ εναι τι  αυξνει το μρισμα κθε τρμηνο τα τελευταα χρνια. Για την ακρβεια χει αυξσει τα μερσματα της 48 φορς απ το 1997. Η μνη περοφος που η εταιρεα δεν τα αξησε ταν την διρκεια της μεγλης κρσης του 2008-2009.

 

Η εταιρα σχεδιζει χει δη προβε σε μαζικς εξαγορς ενισχοντας την θση της. Η μεγαλτερη επνδυση σχεδιζεται στον Καναδ. Το ργο θα τριπλασισει την δυναμικτητα των υφιστμενων εγκαταστσεων στην περιοχ. Η διοκηση χει δη λβει δεσμεσεις απ πελτες της και ως εκ τοτου θεωρεται αρκετ σγουρο πως δεν θα υπρξει λλειψη ζτησης. Ο νος αγωγς αναμνεται να αρχσει να λειτουργε το 2017.

Πλεονεκτματα

Τα εμπδια για την εσοδο νων παικτν στην βιομηχανα μεταφορς ενργειας εναι αναμφβολα μεγλα, γεγονς που καθιστ πολ δσκολη την εσοδο νων ανταγωνιστν  στον κλδο. Εναι απθανο για νεοεισερχμενους να κερδσουν την γκριση απ τις κυβερνσεις για την κατασκευ αγωγν, ακμη και αν διαθτουν επαρκ κεφλαια.

Η διοκηση χει αποδεξει τον σεβασμ της στους μετχους. Ο Διευθνων Σμβουλος Richard Kinder, χι μνο χει επενδσει σχεδν λη την περιουσα του στον μιλο, αλλ λαμβνει και συμβολικ αμοιβ, μλις να δολριο αν τος. Δεν υπρχουν περιττς δαπνες, πως επιχειρηματικ αεροσκφη, χορηγες κ.τ.λ. Οι μισθο των ανωτρων στελεχν εναι κτω απ τον μσο ρο του κλδου και τα επιδματα τους εναι μεσα συνδεδεμνα με την απδοση της εταιρεας και την προσωπικ τους επδοση.

Σημεα προβληματισμο

Δεδομνου τι η εταιρα δραστηριοποιεται σε βιομηχανα υψηλς εντσεως κεφαλαου, ενδχεται να αντιμετωπσει λλειψη κεφαλαων κποια στιγμ, γιατ δαπαν μεγλα ποσ στις επενδσεις. Η καθυστρηση στην ολοκλρωση κποιου ργου θα μποροσε να θσει σε κνδυνο το αναπτυξιακ πλνο.

Η Kinder Morgan χει υψηλ χρος. Το συνολικ ποσ εναι σο με τα 2/3 της τρχουσας κεφαλαιοποησης της. Το υψηλ εππεδο του χρους μια επιχερησης, εκτς απ την αξηση του ρσκου, συνθως συνεπγεται μεγλες δαπνες σε τκους.
Ββαια, αν θεωρσουμε πως η μεταφορ φυσικο αερου συνεχιστε απρσκοπτα, με δεδομνες τις συνεχες ταμειακς ρος, το χρος δεν εναι ιδιατερο πρβλημα.

Μια παρμετρος που πρπει να λβουμε υπψη, εναι πως πολλο απ τους μετχους της εταιρας ανκουν στην κατηγορα των μακροχρνιων επενδυτν που αναζητον σγουρες αποδσεις απ μερσματα. Μια ενδεχμενη αξηση των επιτοκων απ την FED, σως τους οδηγσει σε ομλογα του δημοσου, ασκντας πισεις στην μετοχ.

Συμπρασμα

Το σχιστολιθικ αριο καθιστ τις ΗΠΑ ενεργειακ αυτνομες, αλλζοντας τους συσχετισμος στην παγκσμια αγορ ενργειας. ρα θεωρεται δεδομνη η υποστριξη της κυβρνησης στον κλδο.

Απ την αξιοποηση του σχιστολιθικο φυσικο αερου χει αυξηθε η παραγωγ φυσικο αερου, δημιουργντας αυξημνες ανγκες για την μεταφορ του. Η Kinder Morgan εναι η μεγαλτερη midstream και η τρτη μεγαλτερη εταιρεα ενργειας στη Βρεια Αμερικ, ρα σγουρα θα ωφεληθε απ αυτ την εξλιξη.

Η μετοχ διαπραγματεεται αρκετ κτω απ τα υψηλ της, παρ την εξαιρετικ χρονι απ πλευρς κερδν. μως δεν πρπει να γνουν βιαστικς τοποθετσεις, γιατ η τση εναι για την ρα πτωτικ.

 

* Η ανλυση της παραπνω μετοχς δνεται σαν ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ για τις επενδυτικς επιλογς που υπρχουν στο αμερικνικο χρηματιστριο. Η επιλογ της σωστς εταιρας εναι μνο η μισ προπθεση για την επιτυχα. Η λλη μισ εναι η χρονικ περοδος που θα πρπει να τοποθετηθομε.

:
DOW USD
       e-mail
«<2345678910>»

blog
, , ,