, , , vpazopoulos@gmail.com


1233
, 1 2014
12:46

 

Εδ και χρνια, στην ερτηση ποια μετοχ θα διλεγα αν εχα μνο μα επιλογ, η απντηση παραμνει ακμα η δια : Google (GOOG GOOGL)

Το ιστορικ της χει δεξει πως σχεδν πντα βρσκεται στα υψηλ της και σχεδν πντα καταφρνει να σκαρφαλνει υψηλτερα.

H πιο επιτυχημνη εταιρεα του διαδικτου, ξεκνησε απ να ταπειν γκαρζ. Εμπνευστς και ιδρυτς της ταν δο ξυπνοι και ταλαντοχοι διδακτορικο φοιτητς, πριν 16 χρνια.

Σε συνεχ ανοδικ τροχι, η κεφαλαιοποηση της διπλασιστηκε τα τελευταα 2 χρνια, εν χει 10πλασιαστε απ το 2004, ταν διαπραγματετηκε για πρτη φορ στο χρηματιστριο.

 

Επιχειρηματικ μοντλο

 

Το μεγλο πλεονκτημα του ιντερνετικο μρκετινγκ, εναι η δυναττητα στοχευμενων διαφημσεων. Οι διαφημιστς μπορον να επιλξουν την καταναλωτικ ομδα που τους ενδιαφρει.

 

Εκτς απ την κλασικ μηχαν αναζτησης, η Google εναι παντο. YouTube, Gmail, Χρτες, Android, Play, Chrome, Μετφραση, blogs, ημερολγιο, ψηφιακ βιβλιοθκη, διαχεριση φωτογραφιν, εναι ορισμνες απ τις υπηρεσες που προσφρει. λες δωρεν.

Σε αντλλαγμα για την πρσβαση στα προσωπικ σας στοιχεα, η Google λειτουργε ως νας δωρεν ψηφιακς προσωπικς βοηθς.

Απ το Google Search ανιχνεουν ποια θματα σε ενδιαφρουν. Απ το Google Maps μαθανουν που μνεις και που ταξιδεεις. Απ το Gmail γνωρζουν τα ενδιαφροντα και απ το δκτυο κοινωνικς δικτωσης Google+ τον κκλο γνωριμιν σου. Απ τα blogs που γρφεις επισκπτεσαι καταλαβανουν τον τρπο που σκφτεσαι. Απ το YouTube τα τραγοδια τα χμπι σου αρσουν.

Στο ημερολγιο που παρχει η Google εκατομμρια κσμος καταχωρε το καθημεριν του πργραμμα. Ακμα και αν δεν το κνεις εσ, πιθαντατα θα σε χει καταχωρσει κποιος λλος που εχε ραντεβο μαζ σου. σο περισστεροι νθρωποι χρησιμοποιον τις υπηρεσες, τσο καλτερες γνονται.

 

 

Συνδυζοντας τα, την επμενη φορ που θα περιηγηθες στο διαδκτυο, θα σου προβλουν τα προντα υπηρεσες που σε ενδιαφρουν.

 

Τα σοδα της Google προρχονται απ τα κλικ που γνονται στις διαφημσεις. Λγα κλικ γνονται ταν βλπεις αδιφορες διαφημσεις. Πολ περισστερα μως ταν αφορον αγαθ που σε ελκουν.

Κινητ

Τα σοδα απ την διαφμιση των κινητν συσκευν αυξνονται γργορα, αλλ προς το παρν αποτελον να μικρ μρος των συνολικν εσδων. Ωστσο, καθς οι χρστες αποκτον μεγαλτερη οικειτητα με τα smartphones, θα αυξηθον με γοργ ρυθμ.

Το λειτουργικ σστημα Android, αγορστηκε το 2005, μλις 50 εκατομμρια δολρια. Δο χρνια αργτερα, η Google παρουσιζοντας το Android OS ανακονωσε τι θα εναι open source. Αυτ σμαινε τι ο καθνας θα μποροσε να εξελξει να κνει οποιεσδποτε αλλαγς στον κδικα του, χωρς να χρειζεται νμιμη δεια. Η απφαση αυτ φερε την επανσταση στον κλδο της κινητς τηλεφωνας.

Τα διαφημιστικ σοδα απ τα κινητ τηλφωνα εναι η μεγαλτερη πρκληση για λες τις εταιρεες του διαδικτου. Η Google εναι αναμφισβτητα σε καλτερη θση. Περπου 850.000 συσκευς με Android ενεργοποιονται κθε μρα σε λο τον κσμο, κατχοντας 62% μερδιο αγορς στα smartphones.

YouTube


Το YouTube ιδρθηκε το 2005, ως μα εφαρμογ για τους ανθρπους που επιθυμον να μοιρζονται και να παρακολουθον βντεο.

Η Google τον Οκτβρη του 2006 κατβαλε 1,65 δισεκατομμρια δολρια για να το εξαγορσει και επικρθηκε εκενη την εποχ, τι το πλρωσε πολ ακριβ. Πρυσι μως, φερε σοδα 5 δισεκατομμρια, εν προβλπεται μχρι το 2020 να τετραπλασιαστον.

 

Περπου 100 ρες βντεο φορτνονται στο YouTube κθε λεπτ, χοντας γνει η κυραρχη πλατφρμα βντεο για μια ολκληρη γενι.

Η Google ανακονωσε τι χει ξεκινσει να πιλοτικ πργραμμα, που θα προσφρει συνδρομητικ κανλια στο YouTube, με συνδρομς που ξεκινον απ 0.99 δολρια το μνα. Το National Geographic εναι απ τα πρτα κανλια που θα συνεργαστε.

 

Ανταγωνισμς και εργασιακ περιβλλον


Στην Google πρθυμα δαπανον τι χρειζεται για να οχυρσουν την δεσπζουσα θση τους στην αγορ. Δεν τους ενδιαφρει μνο για να προσφρουν ακμα καλτερες υπηρεσες, αλλ και για προλβουν τον ανταγωνισμ. Πριν αυτς γνει απειλητικς.

Η Google χει πολλ διαθσιμα δισεκατομμρια, για να εξαγορσει οτιδποτε θλει. Το κυριτερο της πλεονκτημα μως, εναι πως συμμετχοντας στον στρατηγικ σχεδιασμ της, λες αυτς οι εταιρες συνθως πολλαπλασιζουν την αξα που χουν αποκτηθε.

Συνολικ, απ το 2001, η Google χει αγορσει 160 επιχειρσεις. Οι 57 απ αυτς τα τελευταα 3,5 χρνια. Μνο φτος χει αγορσει 20.
 

 Τα ισχυρτερα θεμελιδη μεγθη που υπρξαν, υπρχουν, και θα συνεχσουν να υπρξουν, εναι η ανθρπινη διανηση και εφευρετικτητα.

Στους εργαζμενους παρχονται ιδανικς συνθκες εργασας. Το εργασιακ περιβλλον εναι τσο καλ στα κεντρικ γραφεα, το φημισμνο Googleplex, σχεδιασμνο τσι στε οι εργαζμενοι να επιθυμον οι διοι να μνουν εκε σο γνεται περισστερο. Επιπλον τους δνονται κνητρα για να ανακαλψουν ιδες, οι οποες χουν γεννσει πολλς απ καινοτομες που βλπουμε σμερα.

 

 

Συμπρασμα

Παρ το τι η Google χει επεκταθε σε πολλος και διαφορετικος τομες, η δραστηριτητα που δημιουργε την συντριπτικ πλειοψηφα των εσδων της, εναι η διαφμιση.

 

H χρησιμτητα του Internet αφορ στην αναζτηση και στην περιγηση. Η Google κινεται προς την κατεθυνση να καλψει τις ανγκες των χρηστν, πριν ακμα το ζητσουν.

Οι διοι το δηλνουν απροκλυπτα : ο καλτερος τρπος για να προβλψεις το μλλον εναι να το εφερεις. Προωθε τολμηρ σχδια που φιλοδοξον να αλλξουν χι μνο την τη μορφ της εταιρεας, αλλ και ολκληρου του κσμου.

σως διαθτει το περισστερο ταλντο σε ανθρπινο δυναμικ, τεχνογνωσα, υπολογιστικ και οικονομικ δναμη, απ κθε λλη επιχερηση στον κσμο. Κυριολεκτικ, εναι μια εταιρεα που δεν χει οροφ.

 

 

* Ο κ. Βασλης Παζπουλος εναι οικονομολγος, χρηματιστηριακς αναλυτς
 

vpazopoulos@gmail.com

 

 

:
DOW FTSE USD


 
699
, 23 2014
15:19

http://www.capital.gr/News.asp?id=2068698

Οι καλλιργειες κυττρων ξω απ τον οργανισμ  (in vitro) παρχουν να πεδο μελτης για τους επιστμονες της φαρμακευτικς βιομηχανας, αλλ στερονται το ευρτερο πλασιο. Δεν μπορον να ξρουν τις επιδρσεις που θα χουν οι δοκιμς σε ναν ολκληρο οργανισμ.

Οι μελτες των κυττρων μσα στον οργανισμ (in vivo) που γνονται πειραματικ σε ζα, επιτρπουν την εκτμηση των αποκρσεων σε εππεδο ολκληρου οργανισμο, αλλ στερονται την ιδιαιτερτητα του ανθρπινου συστματος.

 

Κθε μα απ τις δο αυτς μεθδους χει τα μειονεκτματα της. Το ιδανικ θα ταν να βρεθε νας τρπος, που θα γεφρωνε το χσμα. τσι θα δινε την δυναττητα να επιταχυνθε η διαδικασα ανακλυψης φαρμκων, επιτρποντας να αναπτυχθον ταχτερα θεραπεες, καλτερης ποιτητας, φυσικ με χαμηλτερο κστος.
 

Η εταιρα

Η Organovo (ONVO) ιδρθηκε το 2007 για να προωθσει την bioprinting τεχνολογα και ξεκνησε τη δραστηριτητ της στην Καλιφρνια τον Ιανουριο του 2009. Στο χρηματιστριο ρχισε να διαπραγματεεται τον Φεβρουριο του 2012.


Εναι μια εξαιρετικ φιλδοξη εταιρα που σχεδιζει και δημιουργε πραγματικος ανθρπινους ιστος, που χρησιμεουν σε ερευνητικος σκοπος, αλλ και σε θεραπευτικς εφαρμογς.

 

πως εναι γνωστ, ο ανθρπινος οργανισμς αποτελεται απ κτταρα. Κθε κτταρο χει τον δικ του εσωτερικ προγραμματισμ για να δημιουργσει να ιστ. Οι ιστο καθς διαπλκονται μεταξ τους, σχηματζουν τα διφορα ργανα. 

 

Η Organovo (ONVO) δουλεει πνω στην τεχνολογα που μπορε να φτιξει εργαστηριακ οποιοδποτε ιστ. χι μνο υγι, αλλ και απ οποιαδποτε μοντλο ασθνειας. Με αυτν τον τρπο μπορε ο ερευνητς να συγκρνει την επδραση ενς φαρμκου στον οργανισμ.  

Η πρκληση

Για να υπρξει το καλτερο δυνατ αποτλεσμα στα εξαιρετικ πολπλοκα μοντλα που μελετει η φαρμακοβιομηχανα, πρπει να υπρχουν αξιπιστα εργαλεα ανλυσης. Εργαλεα που να επιτρπουν λεπτομερες μετρσεις σε κυτταρικ και μοριακ εππεδο.

Δεν εναι τυχαο πως ακμα και σμερα το 40% των δαπανν απ τις φαρμακευτικς εταιρες, αφορον ρευνες που αποτυγχνουν μχρι να φτσουν στο στδιο των ανθρπινων δοκιμν.

 

Η μεγαλτερη πρκληση της εποχς μας, σε ολκληρη την ιατρικ επιστμη, εναι η διαδικασα ανακλυψης και ανπτυξης φαρμκων, με στρατηγικς που αναγνωρζουν την εκπληκτικ πολυπλοκτητα της ανθρπινης βιολογας.  

Σμερα υπρχει η ευκαιρα να δημιουργηθον ακμα πιο εξελιγμνα μοντλα που μπορον να προσαρμοστον σε συγκεκριμνες πληθυσμιακς ομδες, εππεδα ασθνειας, ακμα και σε μεμονωμνα τομα !

 

Οι δοκιμς της παραγωγς ιστν παραδδονται σε μια εξωτερικ ομδα εμπειρογνωμνων για να τις αξιολογσει. Τα αποτελσματα παρουσιζονται σε διεθν επιστημονικ συνδρια και δημοσιοποιονται απ ανεξρτητους προς την εταιρα επιστμονες.
 

Η πρτη μεγλη αναγνριση ρθε τον Ιονιο, ταν ο Δκτωρ Adrian Roth, επιφανς στλεχος της φαρμακοβιομηχανας Roche, δημοσιοποησε τις διαπιστσεις του. Τα αποτελσματ του ταν ενθαρρυντικ, ανεβζοντας την μετοχ 18% σε μα μλις εβδομδα.

Οι προσδοκες για επιτυχ κβαση της προσπθειας εναι υψηλς. Η τιμ της μετοχς σε σχση με 2 χρνια πριν, εναι 6 φορς πνω.


Τομες ανπτυξης

Η παραγωγ ζωντανν ανθρπινων ιστν που λειτουργον πως οι φυσικο, δνει στους ερευνητς κτι που δεν εχαν ποτ πριν. Την ευκαιρα να δοκιμσουν τα φρμακα σε κανονικος ανθρπινους ιστος, πριν τη χοργηση του φαρμκου πειραματικ σε ασθεν. Χωρς ηθικ εμπδια και διλμματα.  

Αυτ σημανει να φρμακα, πιο εκολα, πιο γργορα, πιο οικονομικ, πιο ασφαλ.

 

Εξσου σημαντικ επσης, εναι τι προσφρει την συναρπαστικ δυναττητα να εμφυτευθον στο ανθρπινο σμα, νοι υγιες ιστο κατ την διρκεια εγχειρσεων. Για την επισκευ την αντικατσταση κατεστραμμνων προβληματικν.


Εναι καλτερο απ την μεταμσχευση οργνων, γιατ το ργανο που
μεταμοσχεεται απ τον δτη, ακμα και αν εναι απ νο και υγι οργανισμ, πντα εναι σε κποιο ποσοστ διαφορετικ απ τον οργανισμ του λπτη

 

Ο ανταγωνισμς απ τις λλες εταιρες
 

Υπρχουν και λλες εταιρες που δραστηριοποιονται στο 3D bioprinting, αλλ μχρι σμερα εναι πολ πσω σε τεχνογνωσα. Δεδομνου τι εναι πολ ασυνθιστο να υπρξει πλρες μονοπλιο απ οποιαδποτε εταιρεα, εναι λογικ να περιμνουμε να προκψει ανταγωνισμς.

Το προβδισμα μως της Organovo εναι αδιαφιλονκητο. Για να εμαστε ρεαλιστς, δεν πρπει να υπολογζουμε την Organovo ως εν δυνμει μονοπλιο, αλλ τη δυναττητα της να γνει μια δεσπζουσα εταιρας του κλδου, με ισχυρ πνευματικ ιδιοκτησα.

Απ τις μεγλες βιοτεχνολογας εταιρες, πως οι Amgen, Genentech, Biogen, καμα δεν χει τον λεγχο της αγορς. Παρλα αυτ λες αυτς, στηρχθηκαν αρχικ σε μια καινοτομα και στην πορεα του χρνου γιγαντθηκαν.

 

Τομες ανπτυξης

Η παραγωγ ζωντανν ανθρπινων ιστν που λειτουργον πως οι φυσικο, δνει στους ερευνητς κτι που δεν εχαν ποτ πριν. Την ευκαιρα να δοκιμσουν τα φρμακα σε κανονικος ανθρπινους ιστος, πριν τη χοργηση του φαρμκου πειραματικ σε ασθεν. Χωρς ηθικ εμπδια και διλμματα.  

Αυτ σημανει να φρμακα, πιο εκολα, πιο γργορα, πιο οικονομικ, πιο ασφαλ.

 

 Προσφρει επσης την συναρπαστικ δυναττητα να εμφυτευθον στο ανθρπινο σμα, νοι υγιες ιστο κατ την διρκεια εγχειρσεων. Για την επισκευ την αντικατσταση κατεστραμμνων προβληματικν.


Εναι καλτερο απ την μεταμσχευση οργνων, γιατ το ργανο που
μεταμοσχεεται απ τον δτη, ακμα και αν εναι απ νο και υγι οργανισμ, πντα εναι σε κποιο ποσοστ διαφορετικ απ τον οργανισμ του λπτη

 

Συμπρασμα

 

Ποια εναι τα ρια της επιστμης ; να μηχνημα να μπορε να φτιξει συμβατ συκτι; ανθρπινο χρι; ναν ολκληρο νθρωπο; Απ τι φανεται, το ερτημα δεν εναι το αν θα γνει, αλλ το πτε.
 

Δεν υπρχουν σμερα πολλς εταιρεες στο χρηματιστριο με τσο φιλδοξο ραμα. Γιατ δεν επιδικουν να φτιξουν απλ ιστος, αλλ ολκληρα να ργανα, απ κτταρα του ασθεν. 

 

Αν αυτ η τεχνολογα κνει τι υπσχεται, θα εναι μια πραγματικ επανσταση. Θα ξεπεραστον ασθνειες που μχρι τρα η επιστμη στθηκε ανμπορη να  θεραπεσει. Θα αλλξει δραματικ τον τρπο που εξασκεται η δια η ιατρικ.
 

Αυτ δεν σημανει πως πρπει λοι ενθουσιασμνοι να τρξουμε να αγορσουμε μετοχς της. Η εταιρεα εξακολουθε να ανκει στην κατηγορα των ριψοκνδυνων επιλογν. Μπορε να χει να λαμπρ μλλον και να 10πλασισει 20πλασισει την αξα της. Μπορε μως οι φιλοδοξες της να μην πραγματοποιηθον ποτ.

 

:
DOW FTSE USD
       e-mail
747
, 16 2014
14:19

http://www.capital.gr/News.asp?id=2063542

 

Για τους επενδυτς που επιδικουν σταθερ εισδημα απ τις μερισματικς αποδσεις, οι μεγλες βιομηχανες καταναλωτικν αγαθν που δραστηριοποιονται στην παγκσμια αγορ, εναι μια κατηγορα που σγουρα πρπει να χουν στο χαρτοφυλκιο τους.

Ο λγος εναι πως εγγυνται σχετικ σταθερτητα στην κερδοφορα τους, αρκετ προβλψιμη τροχι ανπτυξης και συνθως οι διοικσεις τους εναι εστιασμνες στην ικανοποηση των πιστν μετχων, με την μερισματικ πολιτικ τους.

Επσης, επειδ δραστηριοποιονται στα τρφιμα, τα δεδομνα που αφορον την αποτμηση τους εναι σχετικ αντικειμενικ. Αντθετα, στις εταιρες της υλης οικονομας πρωτεοντα ρλο παζουν οι προσδοκες των επενδυτν.

Η εταιρα General Mills

Ξεκινντας απ μλις δο αλευρμυλους το 1856, η General Mills (GIS) κατφερε να γνει παγκσμια δναμη. Πρωταρχικ επιδωξη του ιδρυτ της ταν η πληση προντων αντερης ποιτητας. Η επιβρβευση και η αρχ της αναγνρισης ρθε το 1880, ταν το αλερι τους πρε το πρτο του βραβεο. Απ ττε το Gold Medal της εταιρας, εξακολουθε να εναι η μρκα με τις περισστερες πωλσεις στην κατηγορα της στην Αμερικ.

Απ τη δεκαετα του 1960, ξεκνησε την παραγωγ και διθεση παιδικν τροφν που γργορ γιναν δημοφιλ στις ΗΠΑ. Αρκετ απ τα προντα τους καταλαμβνουν επσης το Νο 1 Νο 2 στην αγορ. Δισημα προντα εναι η Pillsbury (κατεψυγμνη ζμη),  το Green Giant (κατεψυγμνα λαχανικ), το Yoplait (γιαορτι), Haagen-Dazs (παγωτ) καθς και τα δημητριακ Cheerios.

Σμερα, με κκλο εργασιν που φτνει τα 18 δισεκατομμρια δολρια και με παρουσα σε περισστερες απ 100 χρες, θεωρεται μα απ τις μεγαλτερες εταιρεες τροφμων στον κσμο.

Κρδη και μερισματικ πολιτικ

Προκειμνου να διατηρσει μια εταιρεα την μερισματικ πολιτικ της, πρπει να χει επαρκ ταμειακ ρο, σταθερ σοδα και σταθερ κρδη. Η General Mills (GIS) με βση αυτ τα κριτρια, μπορε να  καλψει ακμα και το διπλ μρισμα απ αυτ που διανμει σμερα.

Εκτς απ την ικαντητα μιας εταιρας να μοιρζει μρισμα τους μετχους της, πρπει και να το επιθυμε. Η παρδοση εναι η καλτερη νδειξη για την πρθεση της διοκησης. Η General Mills (GIS) χει αυξσει το μρισμ της για τα τελευταα 10 χρνια, εν ακμα ασφαλστερο κριτριο εναι πως δεν χει σταματσει οτε να χρνο την διανομ μερσματος, για πνω απ ναν αινα.

Συγκεκριμνα δνει μρισμα για 114 χρνια, χωρς οτε μια εξαρεση. Μλις 5 εταιρες στον κσμο μπορον να περηφανεονται για αυτν την επδοση.

Τα οικονομικ στοιχεα της εναι ερωστα, δεν εμπνουν ανησυχα. Η General Mills χει μια πολ υψηλ απδοση ιδων κεφαλαων, η οποα χει αυξηθε κατ την τελευταα δεκαετα.

Απ το 2008, οι καθαρς πωλσεις και τα λειτουργικ κρδη αυξνονται με σταθερ ρυθμ, αλλ τα κρδη αν μετοχ ανβηκαν ακμα περισστερο. Αυτ επιτυγχνεται χρη στο πργραμμα επαναγορς μετοχν που εφαρμζουν. Σημαντικ εναι πως οι ισχυρς ταμειακς ρος της εταιρας εγγυνται τι οι επαναγορς μετοχν μπορον να συνεχιστον.

Τα σχδια για το μλλον

Θετικ εναι πως η διοκηση δεν επαναπαεται στην ηγετικ θση της εταιρας. Σχεδιζει και εισγει πολλ να προντα, διεκδικντας ακμα μεγαλτερο μερδιο αγορς. Σκοπεει να επιτχει αξηση εσδων και κερδν μσω επκτασης της σε διεθνς εππεδο, ιδως στις αναδυμενες αγορς.

Στις ΗΠΑ θα δσουν βαρτητα σε ειδικς ομδες καταναλωτν. Σμφωνα με την διοκηση, πρκειται για τους ενλικες μεγαλτερης ηλικας και οι πολυπολιτισμικς  οικογνειες που αναπτσσονται ταχτατα.
 
Στις αναδυμενες διεθνες αγορς, η πραγματοποηση στρατηγικν εξαγορν και η συνεργασες με κορυφαους λιανοπωλητς, εναι η στρατηγικ που χει επιλξει για να διεισδσει πιο γργορα. Σημαντικ στοιχεο εναι η αυξανμενη μεσαα τξη που παραμνει η κινητρια δναμη της ζτησης για υψηλς ποιτητας, θρεπτικ και βολικ συσκευασμνα τρφιμα.

 

              


Για παρδειγμα η ετσια κατανλωση δημητριακν αν κτοικο, σε χρες πως η Βραζιλα, η Τουρκα και η Ρωσα, εναι το 10 με 20 φορς λιγτερη, απ την αντστοιχη των δυτικν χωρν.

λλο παρδειγμα εναι η κατανλωση γιαουρτιο στην Κνα. Τα τελευταα 6 χρνια χει διπλασιαστε, εν αναμνεται να διπλασιαστε ξαν μχρι το 2018 !
 

         


Σημεα κλειδι στην αναπτυξιακ πορεα της εταιρας εναι οι νες γραμμς σχεδιασμνες για παραγωγ ελληνικο γιαουρτιο, η επιπλον παραγωγικ δυναττητα για σνακς και η κατασκευ ενς κντρου ρευνας και ανπτυξης στη Σαγκη της Κνας.


Συμπρασμα

Εν η αμερικνικη αγορ συνεχζει να κινεται υψηλτερα, ττε η General Mills (GIS) εναι πολ πιθαν να συνεχσει και αυτ την νοδ της. Εν αντθετα υποχωρσει σημαντικ, ττε μλλον θα υποχωρσει και η μετοχ, λιγτερο μως σε σχση με τις υπλοιπες.

Η σταθερ ανοδικ πορεα των οικονομικν της μεγεθν και η παρδοση που χει στην μερισματικ απδοση, εναι ββαιο πως θα λειτουργσουν σαν μαξιλαρκι ασφαλεας.

Γενικτερα ο κλδος των τροφμων, χει το μειονκτημα του ντονου ανταγωνισμο, αλλ και το πλεονκτημα της ανεξαρτητοποησης του απ τον οικονομικ κκλο. Ανεξρτητα απ το αν διανουμε περοδο  ανπτυξης φεσης, οι πωλσεις δεν επηρεζονται εκολα.

 

:
DOW FTSE USD
       e-mail
678
, 11 2014
10:33

Στην εποχ μας, μεγλο ποσοστ χρηματιστηριακν εντολν πραγματοποιεται χωρς την φυσικ παρουσα. Η εκτλεση των αγοροπωλησιν γνεται ηλεκτρονικ και αυτοματοποιημνα, αποκλειστικ υπ την καθοδγηση μαθηματικν τπων.

Πρκειται για εξελιγμνα εργαλεα λογισμικο που χρησιμοποιονται στις χρηματιστηριακς αγορς, για αγοραπωλησες συμβολαων μελλοντικς εκπλρωσης (futures), συναλλγματος (forex), μετοχν, και ομολγων.

 

Χρησιμοποιονται απ επενδυτικς τρπεζες, θεσμικος επενδυτς, αλλ και ιδιτες, που επιθυμον η διαχεριση του χαρτοφυλακου τους να γνεται αυτματα. Πρθεση τους εναι ετε η εξερεση κερδοφρων ευκαιριν, ετε μια απλ αντιστθμιση κινδνου.

 

Τη δεκαετα του 1980, ταν η πρτη φορ που χρησιμοποιθηκαν ευρως στις συναλλαγς της Wall Street. Η πρακτικ αυτ εχε κατηγορηθε για την επιδενωση ακμη ως την κρια αιτα που οδηγθηκε το αμερικνικο χρηματιστριο, στο κραχ του 1987.  

 

Παρδειγμα


Τα αυτοματοποιημνα μοντλα βασζονται στην ιδα τι μπορον να εναι πιο αποτελεσματικ απ , τι οι ανθρπινες ικαντητες των traders. Μπορον να αδρξουν ευκαιρες που μερικς φορς μπορε να εναι διαθσιμες μνο σε να κλσμα του δευτερολπτου.

 

να παρδειγμα αυτοματοποιημνης στρατηγικς, χουμε ταν μετοχς μιας εταιρεας εναι διαπραγματεσιμες σε δο διαφορετικ νομσματα σε δο διαφορετικ χρηματιστρια. Μερικς φορς η μα τιμ μπορε να απχει απ την λλη σημαντικ τσο στε να συμφρει τον trader να εκμεταλλευτε την διαφορ και να προσπαθσει να πουλσει την ακριβ μετοχ, αγορζοντας ταυτχρονα μετοχς αντστοιχης αξας με την φτηντερη, για να πραγματοποισει κρδος χωρς ουσιαστικ ρσκο.

 

Απ τι αποτελεται να σστημα 


Το σστημα δεν εναι τποτα λλο παρ μια απεικνιση και καταγραφ της εμπειρας του επενδυτ. Ακμη και αν κποιος αγορζει απ παρρμηση νστικτο, η παρξη αυτς της παρρμησης στηρζεται σε υποσυνεδητες διεργασες. Η σζευξη παραστσεων του παρελθντος και ανλυσης, οδηγε στην απφαση και την πρξη.

 

Οι αυτοματοποιημνες συναλλαγς απλ κωδικοποιον τη διαδικασα λψης αποφσεων που πολλο traders χρησιμοποιον, εξαλεφοντας μειονεκτματα πως ο φβος, η απληστα απλ την καθυστρηση στον υπολογισμο των δεδομνων.

 

Οι στρατηγικς που χρησιμοποιον υπολογιστς ταν παρνουν περτεχνες αποφσεις και εκτελον εντολς, με βση τις πληροφορες που χει λβει ηλεκτρονικ, πριν απ ο ανθρπινος εγκφαλος  εναι σε θση να επεξεργαστε τις πληροφορες

 

Πως τα αντιμετωπζουν οι μεγλοι χρηματοοικονομικο οργανισμο


Με τον λεγμενο νμο Dodd-Frank του 2010, οι καννες που διπουν τις χρηματιστηριακς συναλλαγς χουν βελτιωθε σε ζητματα διαφνειας. Σκοπς εναι να αποφευχθον περιστατικ σαν της Barings το 1995. Η  αρχαιτερη τρπεζα της Αγγλας κατρρευσε, επειδ νας υπλληλος της χασε στα παργωγα το διπλσιο απ το κεφλαιο που διθετε ολκληρη η τρπεζα για trading.

 

νας επιπλον λγος που δεν πρπει να παραγνωρζεται, εναι η εξοικονμηση δαπανν. Μεινει αποφασιστικ το κστος των traders, τσο σε αριθμ σο και σε αμοιβ, αντικαθιστντας τους με μηχανικ συστματα στον υπολογιστ.

 

Συναλλαγς υψηλς συχντητας

Οι αλγοριθμικς συναλλαγς και οι συναλλαγς υψηλς συχντητας (high-frequency trading) χουν οδηγσει σε μια δραματικ αλλαγ στη δομ της χρηματιστηριακς αγορς.
Ο χρηματοπιστωτικς τομας ψχνει αλγριθμους για να προβλψει τις διακυμνσεις της αγορς, αλλ και χρησιμοποιε σε μεγλο βαθμ στην ραγδαα αναπτυσσμενη πρακτικ της υψηλς συχντητας χρηματιστηριακν συναλλαγν.

 


Αυτο οι αλγριθμοι μπορον να λβουν αποφσεις σε χιλιοστ του δευτερολπτου. νας νθρωπος χρειζεται τουλχιστον να δευτερλεπτο για να αναγνωρσει και να αντιδρσει σε ενδεχμενο κνδυνο. Σαν συνπεια χει οι νθρωποι σταδιακ να παραγκωνζονται και μια εντελς να ψηφιακ οικολογα να εξελσσεται.

 

Πλεονεκτματα στην αποτελεσματικτητα


Το ρομπτ συναλλαγν εναι ψυχρς εκτελεστς. Θα ακολουθσει τον αλγριθμο διαπραγμτευσης χωρς δισταγμ. λοι σοι χουν ασχοληθε με το trading, ετε ερασιτεχνικ, ετε επαγγελματικ, χουνε βρεθε σε στιγμ αδυναμας, επηρεαζμενοι απ τα ανθρπινα συναισθματα, και χουν καταστρατηγσει τους καννες τους. 

Ετε κλενουν βιαστικ μια κερδοφρα θση που δωσε πολ περισστερα καθυστερον στην λψη του stop loss, με αποτλεσμα να υποστον ακμα μεγαλτερη ζημι

 

Το μεγαλτερο πρβλημα, ακμα και του πιο ικανο, του πιο μπειρου trader, εναι η λλειψη πειθαρχας στους καννες που ο διος χει θσει. Η τερστια ψυχολογικ πεση αντιμετωπζεται οριστικ.

 

Δεν υπρχει αμφιβολα τι θα υπρξει αξηση της αυτοματοποησης στο μλλον. μως τα αυτοματοποιημνα συστματα μπορε να χουν τον πρτο λγο στο trading, αλλ πολ δσκολα θα κυριαρχσουν στον τομα των μακροπρθεσμων επενδυτικν αποφσεων.

 

Επιπτσεις


Το γεγονς που δεν αμφισβητεται απ καννα πλον, εναι πως τα αυτοματοποιημνα συστματα, χουν οδηγσει σε μεγλη αξηση του αριθμο συναλλαγν.

Τα χρηματιστρια αλλ και οι χρηματιστηριακς εταιρες εξοικονομον χρματα απ την μεωση του προσωπικο των αμοιβν που δνανε στους υπαλλλους τους. Αυτ δνει τα περιθρια για χρωση μικρτερων προμηθειν, μεινοντας το κστος των συναλλαγν.

 

Η μεγαλτερη ρευσττητα οδηγε σε φτηντερες συναλλαγς και για ναν ακμη λγο. χουμε μεωση της ψαλδας, μεταξ αγοραστ και πωλητ (ask-bit spread).

Επσης συμβλει στην μεγαλτερη αξιοπιστα του συστματος, μια που καθσταται δυσκολτερη η χειραγγηση της αγορς.

 

Οι traders εγκαταλεπουν τις περιφερειακς χρηματιστηριακς αγορς και κατευθνονται εκε που υπρχει ηλεκτρονικ διευκλυνση και ρευσττητα. Εκε δηλαδ που οι συνθκες ευνοον την εφαρμογ της στρατηγικς τους.


Συμπρασμα


Εμαστε στην εποχ  που οι αυτοματοποιημνες συναλλαγς υπερισχουν ναντι των ανθρπινων. Οι επενδυτς και οι traders μπορον να υπολογσουν και να συγκρνουν χρηματιστηριακος ττλους με ταχτερους ρυθμος. Εναι σε θση να επωφεληθον απ τις ευκαιρες που δεν ταν ακμη διαθσιμες ακμα και απ το πιο μπειρη και ικαν ανθρπινη ματι στο παρελθν, δνοντς τους να καθοριστικ πλεονκτημα.

 

Ειδικ στο indraday trading, που η ταχτητα των αποφσεων εναι η βασικτερη παρμετρος,  σο ταλντο τχη και να διαθτει ο νθρωπος, δεν μπορε να ανταγωνιστε το μηχνημα.

 

Αν και τα αυτοματοποιημνα χρηματιστηριακ συστματα εμφανζουν πολλ πλεονεκτματα, εναι σημαντικ να θυμμαστε τι σχεδιζονται απ ανθρπους. Συνεπς κποια απ αυτ εναι προσεκτικ σχεδιασμνα, και κποια λλα χι. Κποια χουν να επιδεξουν ιστορικ επιτυχιν και κποια χουν στχο την εξαπτηση των επενδυτν.
 

Η επιλογ τους πρπει να γνεται πολ προσεκτικ, γιατ ενχει σημαντικος κινδνους και θα πρπει να γνεται σε συνεννηση με τον υπεθυνο χρηματιστ σας.

 

http://www.capital.gr/News.asp?id=2060372

:
DOW FTSE USD
       e-mail
764
, 3 2014
12:38

Δεν υπρχει κποια κρυστλλινη σφαρα που να προβλπει το μλλον. Οι σωστς προβλψεις εναι αποτλεσμα τχης, ρευνας και προετοιμασας. Για τους ανθρπους, ο καλτερη νδειξη για το μλλον εναι η συμπεριφορ του παρελθντος.

 

Η τεχνικ ανλυση στηρζεται στο αναμφισβτητο γεγονς πως πολλς πληροφορες για τις διαθσεις της αγορς εναι ενσωματωμνες στα διαγρμματα. Μας βοηθει να ανιχνεσουμε την θετικ την αρνητικ προδιθεση μιας χρηματιστηριακς αξας, σο αφορ στην κατεθυνση της. 

 

Η μαθηματικ πλευρ της τεχνικς ανλυσης στοχεει την καταγραφ της γιγντωσης της συσσρευσης μιας τσης. Η κνηση των μετοχν, απεικονζει μια εξελικτικ διαδικασα.


Η τεχνικ ανλυση πως κθε σστημα πρβλεψης της αγορς, μελετει και αναλει τα ιστορικ στοιχεα, τσι στε απ την αποκρυπτογρφηση της συμπεριφορς της μετοχς να βγλει συμπερσματα για την μελλοντικ πορεα της.

 

Δεν προβλπει να μοναδικ καθορισμνο αποτλεσμα, πως εσφαλμνα νομζουν ορισμνοι, αλλ διαφορετικ πιθαν αποτελσματα και μας πληροφορε πσο πιθαν εναι το καθνα τους. Ποτ δεν αναζητομε την απλυτη βεβαιτητα, αλλ πντα με την μγιστη πιθαντητα.

 

Πιθαντητα και τυχαιτητα

 

Η αλληλοσνδεση Επιστμης και Τχνης εναι απ χρνια να θμα που χει απασχολσει πολλος. σο πλησιζουμε τα ρια τους, τσο αναγνωρζουμε την συσχτισ μεταξ τους. 
 

Οι απαντσεις ενδχεται να αλλξουν αν οι ερευνητς αποκτσουν πρσθετες πληροφορες σχετικ με το γεγονς. Πολλο βρσκουν την ννοια της πιθαντητας ασαφ, ακριβς επειδ δεν καταφρνουν να διακρνουν αυτ την διαφορ.
 

Σμερα η λξη πιθαντητα χει πψει να αντικατοπτρζει απλ την αβεβαιτητα για το μλλον και ρχισε να σημανει τη μαθηματικ μθοδο με την οποα μπορομε να κνουμε συγκεκριμνες αριθμητικς προβλψεις.


Η τεχνικ ανλυση πως κθε σστημα πρβλεψης της αγορς, μελετει και αναλει τα ιστορικ στοιχεα, τσι στε απ την αποκρυπτογρφηση της συμπεριφορς της μετοχς να βγλει συμπερσματα για την μελλοντικ πορεα της.

 

Δεν προβλπει να μοναδικ καθορισμνο αποτλεσμα, πως εσφαλμνα νομζουν ορισμνοι, αλλ διαφορετικ πιθαν αποτελσματα και μας πληροφορε πσο πιθαν εναι το καθνα τους. Ποτ δεν αναζητομε την απλυτη βεβαιτητα, αλλ την μγιστη πιθαντητα.

 

λοι χρησιμοποιον εργαλεα πρβλεψης, στω και αν δεν το ξρουν

Αν απαρνηθομε την ανλυση και την προσπθεια πρβλεψης με οποιοδποτε μαθηματικ λογικ εργαλεο, δεχμαστε την απλυτη και χωρς νμους τυχαιτητα των επενδυτικν αποφσεων. Αυτ μως ευτυχς δεν ισχει στην εποχ μας, που κυριαρχε η επιστημονικ γνση.

 

ταν κποιος αγορζει ( πουλει), ακμη και αν ενεργε φαινομενικ τυχαα εξαιτας μας παρρμησης, στηρζεται σε υποσυνεδητες διεργασες συναισθματα, τα οποα με τη σειρ τους οφελονται σε κποιες παραστσεις που τα δημιουργον.
 

Αν οι παραστσεις αυτς επαναληφθον, θα δημιουργσουν πιθαν το διο συνασθημα και θα οδηγσουν στην δια απφαση. Επομνως, η υποσυνεδητη αναζτηση αυτν των παραστσεων απ τον επενδυτ, και η αυτματη ενεργοποηση κποιας επενδυτικς συμπεριφορς, εναι στην ουσα μια μορφ ανλυσης.

 

Τα δια προκπτουν αν κποιος οδηγεται σε αποφσεις κοιτντας γρω του, και επεξεργαζμενος λλα δεδομνα (γενικτερη ψυχολογα, ειδσεις). Αυτ η προσπθεια πρβλεψης, προκπτει απ την αππειρα ανλυσης σε παραστσεις γεγοντα.

 

Βασιζμενοι σε κποια ανλυση λειτουργονε λοιπν λοι. σοι δεν το αντιλαμβνονται απλς ανκουν στην κατηγορα αυτν που ενεργον περισστερο υποσυνεδητα και χι συνειδητ. Συνεπς  καταλγουν να εναι υποδεστεροι αναλυτς και επενδυτς.


Βοηθει ψυχολογικ στην αυτοπειθαρχα


Μετ απ αρκετ χρνια εμπειρας, οι περισστεροι επενδυτς διαπιστνουν τι, κατ τις κρσιμες στιγμς, στη σκψη τους εξακολουθε να κυριαρχε ο φβος. Ξαφνικ, λη η γνση που χουν αποκομσει επισκιζεται απ το φβο, ακριβς τη στιγμ που τη χρειζονται για να λβουν ορθς αποφσεις.

Το δσκολο κομμτι εναι η προετοιμασα. Να παραμενει κποιος πειθαρχημνος και να κνει μονχα κινσεις που οι πιθαντητες εναι πραγματικ καλς και σμφωνες με την στρατηγικ του. Ακμα και το λιοντρι δεν επιτθεται σκοπα, ακμα και αν πεινει. Κθεται και περιμνει υπομονετικ για τη λεα του.

 

πως συμβανει και με λλους πετυχημνους ανθρπους σε διφορους τομες, αυτ που τους διακρνει απ το πλθος δεν εναι το περσσιο ταλντο τους οι επιπλον γνσεις τους γρω απ την τχνη που εξασκον, αλλ η συναισθηματικ διαχεριση με σκοπ την κφραση του ταλντου και της γνσης κατ το μγιστο δυνατ.

 

Ο επιτυχημνος τεχνικς αναλυτς

 

νας καλς τεχνικς αναλυτς μπορε να ανιχνεσει το φαινομενικ τυχαο σημεο που οι αγοραστς αναγνωρζουν ως επενδυτικ ευκαιρα και συντσσουνε τις δυνμεις τους για να δσουν την αποφασιστικ μχη.

Αν τελικ καταφρουν να δσουν μια ανοδικ θηση, απ εκε και πρα χρειζεται η συστηματικ διαχεριση της θσης. Για παρδειγμα να trailing stop.

 

Δηλαδ, σο ανεβανει η μετοχ να ακολουθε και το stop loss. σο πιο ψαγμνος εναι νας trader, τσο πιο επιστημονικς μεθδους χρησιμοποιε. μως η βασικ αρχ εναι πως σο ανεβανει μια μετοχ, ανεβανει ανλογα και το stop. ρα απ να σημεο και μετ, το trade αποκλεεται να χσει (σημεο Ν στο διγραμμα).

 

Αν μως η πεση δεν εναι αρκετ δυνατ οτως στε η μετοχικ αξα να πρει την κατεθυνση που επιθυμε, ττε πρπει χωρς εγωισμ να παραδεχτε τι κανε λθος στους υπολογισμος του και να εφαρμσει απαρατητα το stop loss, χρη στο οποο ενδεχομνως θα αποφγει σημαντικς απλειες.

 

 

Συμπρασμα

 

Το να εικζει κανες για κτι σημανει πως υπολογζει την πιθαντητα του. Συνεπς η τχνη της πρβλεψης, ορζεται ως η τχνη του σο δυνατν ακριβστερου υπολογισμο της πιθαντητας.


Η τεχνικ ανλυση εναι εργαλεο που αποτυπνει το τι ακριβς συμβανει στην αγορ, δεν χει ικαντητες μαντικς. Πνω απ λα αποτελε εργαλεο διγνωσης, χι πρβλεψης.


Μια διγνωση σχετικ με τι συμβανει τσι στε ν αντιδρομε στα συμβντα των αγορν πως αυτ εξελσσονται και χι πως εμες θα θλαμε να εξελσσονται σμφωνα με την προτμηση μας τις ανοιχτς μας θσεις.
 

http://www.capital.gr/News.asp?id=2054627

 

:
DOW FTSE USD
       e-mail
«<123456789>»

blog
, , ,